Świadczymy pomoc w zakresie

Terapia Rodzin i Terapia Par

-uporządkowanie relacji rodzinnych
-doświadczenie straty
-poprawa komunikacji
-problemy wychowawcze
-traumy rodzinne
-tworzenie norm i zasad w rodzinie
-kryzys małżeński, zdrady

tel. 603 074 101 / 600 550 597 / 500 146 164
Konsultacja Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży

-tworzenie norm i zasad w rodzinie
-niskie poczucie własnej wartości dziecka
-nieposłuszeństwo dziecka
-trudne emocje dziecka
-bunt i opozycja dziecka

tel. 500 146 164
Terapia uzależnień

-praca z osobą z problemem alkoholowym
-praca z rodziną z problemem alkoholowym

tel. 600 550 597

Konsultacje Psychologiczne

-lęki
-obniżony nastrój
-zamartwianie się
-niskie poczucie własnej wartości
-radzenie sobie z trudnymi emocjami


tel. 512 044 199
Psychoterapia Indywidualna

-depresja
-przeżywanie stresu
-osamotnienie
-problem w relacjach z innymi ludźmi
-nietypowe myśli

tel. 600 550 597