Syjon

Syjon Fundacja Blisko Domu
Zespół ewangelizacyjny Syjon powstał w 2015 roku. Misją zespołu jest głoszenie Słowa Bożego, uwielbienie Boga i modlitwa wstawiennicza. Zespół od czterech lat stale posługuje na rekolekcjach ewangelizacyjnych. Organizuje cykliczne czuwania oraz koncerty uwielbienia. Podczas mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu modli się za chorych na ciele i duszy. Opiekunem duchowym Syjonu jest ks. Zbigniew Tartak.

Oprócz prób i stałych spotkań na modlitwie, raz w miesiącu zespół spotyka się na konferencji formacyjnej połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu. Obecnie spotkania te mają charakter otwarty, dołączają do nich osoby pragnące głębiej zaangażować się w dzieło ewangelizacji, posługiwać, rozwijać się w misji głoszenia Słowa Bożego. Spotkania odbywają się w kaplicy Klasztoru sióstr Elżbietanek w Otyniu.
Odwiedź nas na Facebooku

fundacja blisko domu

Galeria