Świadczymy pomoc

W zakresie

TERAPII RODZIN
i TERAPII PAR

- uporządkowanie relacji rodzinnych
- doświadczenie straty
- poprawa komunikacji
- problemy wychowawcze
- traumy rodzinne
- tworzenie norm i zasad w rodzinie
- kryzys małżeński, zdrada

KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

- lęki
- obniżony nastrój
- zamartwianie się
- niskie poczucie własnej wartości
- radzenie sobie z trudnymi emocjami

KONSULTACJI ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH DZIECI

- tworzenie norm i zasad w rodzinie
- niskie poczucie własnej wartości dziecka
- nieposłuszeństwo dziecka
- trudne emocje dziecka
- bunt i opozycja dziecka

TERAPII
UZALEŻNIEŃ

- praca z osobą z problemem alkoholowym
- praca z rodziną z problemem alkoholowym
- współuzależnienie – DDA

PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ

- depresja
- przeżywanie stresu
- osamotnienie
- problem w relacjach z innymi ludźmi
- nietypowe myśli

ZAPRASZAMY CIĘ DO NASZYCH OŚRODKÓW

W ŻARACH, OTYNIU I NOWOGRODŹCU

Nasi specjaliści

Justyna Wojtaszewska. Pracuje jako terapeuta rodziny i terapeuta par. Wykształcenie zdobywała m.in. w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Wieloletni pedagog, polonista,terapeuta pedagogiczny. Ukończyła szkolenia w zakresie Stosowania technik poznawczo - behawioralnych w terapii par i rodzin, terapii schematu, terapii samouszkodzeń dzieci i młodzieży. Ukończyła roczną Akademię liderów szkół wychowania i komunikacji w rodzinie. Jest uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu terapii i wspomagania rodziny. W praktyce zawodowej najbliżej jej do doświadczeń szkoły terapii humanistycznej mocno skoncentrowanej na komunikacji. Opracowała 7 sekwencji pracy dla małżeństw w kryzysie. Ma 17-letnie doświadczenie w pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Przygotowała warsztaty dla rodziców wspomagające proces wychowawczy dzieci w okresie wczesnoszkolnym i nastolatków, uczy jak konstruktywnie podejść do buntu dziecka i jak czerpać siłę z życiowych kryzysów. Wspiera rodziców w uczeniu decyzyjności młodych dorosłych. 603 074 101

Agnieszka Tomiczek. Terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień, posiadający doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Wielolettni pedagog pracujący z młodzieżą i dorosłymi. Ukończyła Terapię Pedagogiczną, Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, Studium Terapii Rodzin, dwuletni kurs coachingu. Społecznik, ewangelizator, od wielu lat związana ze Szkołą Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. W pracy z człowiekiem bierze pod uwagę nie tylko obszar psychiki i ciała, lecz uwzględnia istotę wymiaru duchowego, czerpiąc z chrześcijaństwa. Jej pasją jest spojrzenie logoterapeutyczne (”logos”=”sens”) na człowieka- uwzględniające wagę poczucia sensu w życiu, a w szczególności w pokonywaniu kryzysów, zgodnie z dewizą: Kto znalazł w życiu „dlaczego”, znajdzie prawie każde „jak”. 600 550 597

Agnieszka Juchniewicz. Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczą na Uniwersytecie Zielonogórskim, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Jest terapeutą rodziny, ukończyła podstawowy kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin, obecnie w trakcie kursu zaawansowanego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Trener umiejętności emocjonalno-społecznych oraz umiejętności wychowawczych. Realizator międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat w Centrum Pozytywnej Edukacji Warszawa oraz “Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Ukończyła szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji, które uprawnia do prowadzenia zajęć grupowych tą metodą. Stworzyła i prowadzi autorskie warsztaty „Rodzicielskie S.O.S”. Od lat towarzyszy rodzicom w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich oraz wspieraniu w trudnościach wychowawczych, które przeżywają. Jak mówi: "Lata pracy pokazały mi, że rodzicielstwo nie jest czarno – białe. Posiada szeroką paletę barw, które rodzic odkrywa na swojej drodze.” 500 146 164

Justyna Szukalska. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie kliniczne realizowała w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach na Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia Intramed w Lubsku, a także prowadzi praktykę prywatną. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 727 926 292

Dariusz Szukalski. Jest dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym praktykującym leczenie oparte na dowodach klinicznych. Odbył intensywne szkolenie w zakresie oceny oraz leczenia depresji, lęków, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach, dezorientacji na temat siebie oraz swojej kariery. Ukończył Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkołę akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologoczne. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uczestnik wielu konferencji, sympozjów oraz superwizji u światowych autorytetów z dziedziny psychoterapii - prof. Otto Kernberga dyrektor Instytutu Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku, prof. Eve Caligor, prof. Stephan Deoring oraz prof. Karin Ensink. Doświadczenie zawodowe zdobył praktykując w szpitalu psychiatrycznym, przychodniach służby zdrowia oraz prowadząc gabinet prywatny. Aktualnie pracuje jako psychoterapeuta w dwóch przychodniach służby zdrowia NFZ oraz w gabinetach prywatnych w miejscowości Zielona Góra oraz Żary. 883 943 210

Marlena Chromik, psycholog o specjalności psychologia kliniczna. Pani Marlena wspiera osoby w kryzysie, doświadczające lęków, niepewności życiowej, zaburzeń nastroju, dotkniętych depresją, poczuciem braku sensu życia. Swoją pomoc kieruje również do osób dotkniętych trudnymi, traumatycznymi sytuacjami życiowymi. Chętnie wspomoże też osoby młode dorosłe i nastolatków. Przyjmuje w poniedziałki w Przylądku Blisko Domu w Otyniu ul. Moniuszki 4. Chcąc umówić spotkanie zadzwoń: 512 044 199.

Marcin Napadło, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ukończył roczne Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie i jest studentem 4-letniej szkoły psychoterapii w tymże ośrodku (rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Jest księdzem katolickim oraz filozofem (doktorat z filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jest wieloletnim wykładowcą akademickim oraz nauczycielem filozofii i etyki w liceum ogólnokształcącym. Ukończył także dwuletnie studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej. Telefon do kontaktu: 607 041 316

Wsparcie
psychologiczne

Diagnoza
psychologiczna (dzieci i dorosłych)
Wsparcie osób
przeżywających kryzys

Wsparcie
psychologiczne rodzin

Terapia
małżeństw i par

Konsultacje
rodzicielskie

Specjalistyczne Centrum Rodziny
Żary

Filia w Nowogrodźcu

Przylądek Blisko Domu
Otyń

Wsparcie dla rodzin
osób uzależnionych

Wsparcie dla rodzin
po przeżyciu straty

Żary

Otyń

Nowogrodziec

Zaproponuj termin spotkania- skontaktujemy się, aby wspólnie ustalić szczegóły.

Wsparcie psychologiczne jest skierowane do wszystkich osób, które aktualnie doświadczają różnych życiowych trudności i szukają skutecznego sposobu na poradzenie sobie z nimi.

Konsultacja, w zależności od rodzaju trudności przeżywanych przez osobą zgłaszającą się do psychologa, może obejmować jedno lub więcej spotkań.

Czasami możliwość spojrzenie na problem z innej, nieznanej dotąd perspektywy okazuje się wystarczającym wsparciem. Bywa jednak, że konsultacja stanowi wstęp do dalszej pracy z psychologiem lub terapeutą.

Czas trwania i częstotliwość spotkań: Ustalane indywidualnie z psychologiem

Kontakt z psychologiem:
Martyna Chrebela 696 211 911

Zaproponuj termin spotkania- skontaktujemy się, aby wspólnie ustalić szczegóły.

W trakcie konsultacji diagnostycznej:

Wspólnie rozpoznajemy istotę problemu oraz docieramy do jego przyczyn wskazujemy na możliwe konsekwencje ustalamy co zrobić, aby uzyskać pożądany efekt- tworzymy plan interwencji oraz opracowujemy strategię pomocy. Konsultacja diagnostyczna zazwyczaj obejmuje trzy spotkania po 60 minut.

Pierwsze spotkanie to rozmowa na temat trudności i problemów, których Państwo doświadczają jak również Państwa oczekiwań wobec psychologa. To czas docierania do przyczyn obecnego stanu rzeczy po to, by zapewnić Państwu najbardziej adekwatny i właściwy rodzaj wsparcia.

Drugie spotkanie to wykonanie profesjonalnego narzędzia psychologicznego, umożliwiającego zgłębienie problemu omawianego na pierwszym spotkaniu.

W trakcie trzeciego spotkania przedstawiamy Państwu istotę problemu, to skąd może się brać i potencjalne konsekwencje jakie mogą z niego wyniknąć. Pokazujemy również działania jakie mogą Państwo podjąć, aby dokonać zmiany obecnej sytuacji i poprawić własny dobrostan psychiczny.

Ponadto oferujemy również:

- diagnozę inteligencji dorosłych i dzieci,
- diagnozę neuropsychologiczną polegającą na ocenie sprawności funkcjonowania psychicznego,
- diagnozę osobowości

Kontakt z psychologiem
Martyna Chrebela- 696 211 911

Zaproponuj termin spotkania- skontaktujemy się, aby wspólnie ustalić szczegóły.

Kryzys jest momentem zwrotnym. Stanem, któremu towarzyszy bardzo silne napięcie emocjonalne, uczucie przerażenia, bezradności oraz obawa przed utratą kontroli. Osoby doświadczające kryzysu mogą mieć wrażenie, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami są nieskuteczne.

Interwencja kryzysowa to pomoc udzielana w nagłych przypadkach osobom lub grupom osób, które doświadczyły nagłych wydarzeń o destrukcyjnym charakterze. Swoim zakresem obejmuje również osoby, które doświadczają długotrwałego kryzysu. Głównym celem interwencji jest zdiagnozowanie przyczyn sytuacji kryzysu oraz znalezienie najskuteczniejszego sposobu poradzenia sobie z nim. W trakcie spotkania opracowywany jest indywidualny plan wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Czas trwania
Długość spotkań i ich ilość zależy od potrzeb i rodzaju przeżywanych trudności

Kontakt z psychologiem
Martyna Chrebela- 696 211 911

Terapia rodzinna to spotkanie z całą rodziną, gdzie pod uwagę brane są wszystkie trudności oraz problemy rodzinne dotyczące wzajemnych relacji, zachowań i postaw w odniesieniu do poszczególnych członków rodziny. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na kształtowanie się tego problemu. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi osobami stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

Czas trwania
Długość spotkań, ilość i częstotliwość ustalana jest indywidualnie z terapeutą.

Kontakt z terapeutami
Agnieszka Juchniewicz - 500146164
Justyna Wojtaszewska - 603074101
Agnieszka Tomiczek - 600550597

Terapia par prowadzi z założenia do zmniejszenia barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku jako całości. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę o sobie, związku, wzajemnych potrzebach i emocjach niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości. Terapia pozwala zrozumieć, co jest czynnikiem wywołującym konflikty i kryzysy w związku, by następnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla tego problemu. Celem tej terapii jest zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku, odnalezienie ich genezy i odkrycie mechanizmów działania.

Czas trwania
Długość spotkań, ilość i częstotliwość ustalana jest indywidualnie z terapeutą.

Kontakt z terapeutą
Agnieszka Juchniewicz - 500146164
Justyna Wojtaszewska - 603074101
Agnieszka Tomiczek - 600550597

Indywidualne wsparcie rodzinne:
- wsparcie rodziny w sytuacji okołorozwodowej
- pomoc psychologiczna dla rodzin w kryzysie

Konsultacje rodzicielskie:
- poradnictwo rodzicielskie
- wsparcie rodziców doświadczających trudności wychowawczych
- psychoedukacja wychowawcza

Grupowe działania prorodzinne:
- warsztaty rodzicielskie
- grupy rozwojowe dla rodziców
- warsztaty rozwojowe dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka

Zapraszamy do kontaktu rodziców poszukujących wsparcia w odpowiedzi na pytania takie jak:

- jak towarzyszyć i wspierać dziecko w regulacji emocji?
- jak wspierać dziecko, gdy doświadcza trudności rówieśniczych, szkolnych edukacyjnych, przedszkolnych?
- jak wspierać dziecko przejawiające zachowania agresywne?
- w jaki sposób wspierać dziecko w sytuacji okołorozwodowej?
- jak pomóc dziecku w adaptacji do nowych wydarzeń życiowych, np. pójście do żłobka, przedszkola, szkoły, zmiana miejsca zamieszkania,
- jak rodzic może rozpoznać, które zachowania dziecka wynikają z jego naturalnego rozwoju psychospołecznego, a które wymagają konsultacji specjalistycznej?
- w jaki sposób budować relacje w rodzinie oparte o szacunek, bliskość i podmiotowość
- w jaki sposób współpracować w rodzinie bez stosowania systemu nagród i kar?
- jak odmawiać dziecku z szacunkiem?
- jak rozmawiać w rodzinie by być wysłuchanym?

Kontakt z psychologiem: Agnieszka Juchniewicz – 500 146 164
Aleksandra Mospan – Ustyniak: 692 946 654

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej