Wsparcie
psychologiczne

Diagnoza
psychologiczna (dzieci i dorosłych)
Wsparcie osób
przeżywających kryzys

Wsparcie
psychologiczne rodzin

Terapia
małżeństw i par

Konsultacje
rodzicielskie

Specjalistyczne Centrum Rodziny
Żary

Filia w Nowogrodźcu

Przylądek Blisko Domu
Otyń

Wsparcie dla rodzin
osób uzależnionych

Wsparcie dla rodzin
po przeżyciu straty

Zaproponuj termin spotkania- skontaktujemy się, aby wspólnie ustalić szczegóły.

Adres email

Numer telefonu

Proponowana data i godzina spotkania

Miejsce spotkania
Przylądek Blisko Domu- OtyńSpecjalistyczne Centrum Rodziny- Żary

Zapoznałem się z Polityką prywatności Fundacji Blisko Domu. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Blisko Domu z siedzibą w Żarach. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji tj. przesyłaniu informacji o działaniach Fundacji. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w naszej polityce prywatności www.fundacjabliskodomu.pl/polityka-prywatności

Wsparcie psychologiczne jest skierowane do wszystkich osób, które aktualnie doświadczają różnych życiowych trudności i szukają skutecznego sposobu na poradzenie sobie z nimi.

Konsultacja, w zależności od rodzaju trudności przeżywanych przez osobą zgłaszającą się do psychologa, może obejmować jedno lub więcej spotkań.

Czasami możliwość spojrzenie na problem z innej, nieznanej dotąd perspektywy okazuje się wystarczającym wsparciem. Bywa jednak, że konsultacja stanowi wstęp do dalszej pracy z psychologiem lub terapeutą.

Czas trwania i częstotliwość spotkań: Ustalane indywidualnie z psychologiem

Kontakt z psychologiem:
Martyna Chrebela 696 211 911

Zaproponuj termin spotkania- skontaktujemy się, aby wspólnie ustalić szczegóły.

Adres email

Numer telefonu

Proponowana data i godzina spotkania

Miejsce spotkania
Przylądek Blisko Domu- OtyńSpecjalistyczne Centrum Rodziny- Żary

Zapoznałem się z Polityką prywatności Fundacji Blisko Domu. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Blisko Domu z siedzibą w Żarach. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji tj. przesyłaniu informacji o działaniach Fundacji. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w naszej polityce prywatności www.fundacjabliskodomu.pl/polityka-prywatności

W trakcie konsultacji diagnostycznej:

Wspólnie rozpoznajemy istotę problemu oraz docieramy do jego przyczyn wskazujemy na możliwe konsekwencje ustalamy co zrobić, aby uzyskać pożądany efekt- tworzymy plan interwencji oraz opracowujemy strategię pomocy. Konsultacja diagnostyczna zazwyczaj obejmuje trzy spotkania po 60 minut.

Pierwsze spotkanie to rozmowa na temat trudności i problemów, których Państwo doświadczają jak również Państwa oczekiwań wobec psychologa. To czas docierania do przyczyn obecnego stanu rzeczy po to, by zapewnić Państwu najbardziej adekwatny i właściwy rodzaj wsparcia.

Drugie spotkanie to wykonanie profesjonalnego narzędzia psychologicznego, umożliwiającego zgłębienie problemu omawianego na pierwszym spotkaniu.

W trakcie trzeciego spotkania przedstawiamy Państwu istotę problemu, to skąd może się brać i potencjalne konsekwencje jakie mogą z niego wyniknąć. Pokazujemy również działania jakie mogą Państwo podjąć, aby dokonać zmiany obecnej sytuacji i poprawić własny dobrostan psychiczny.

Ponadto oferujemy również:

- diagnozę inteligencji dorosłych i dzieci,
- diagnozę neuropsychologiczną polegającą na ocenie sprawności funkcjonowania psychicznego,
- diagnozę osobowości

Kontakt z psychologiem
Martyna Chrebela- 696 211 911

Zaproponuj termin spotkania- skontaktujemy się, aby wspólnie ustalić szczegóły.

Adres email

Numer telefonu

Proponowana data i godzina spotkania

Miejsce spotkania
Przylądek Blisko Domu- OtyńSpecjalistyczne Centrum Rodziny- Żary

Zapoznałem się z Polityką prywatności Fundacji Blisko Domu. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Blisko Domu z siedzibą w Żarach. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji tj. przesyłaniu informacji o działaniach Fundacji. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w naszej polityce prywatności www.fundacjabliskodomu.pl/polityka-prywatności

Kryzys jest momentem zwrotnym. Stanem, któremu towarzyszy bardzo silne napięcie emocjonalne, uczucie przerażenia, bezradności oraz obawa przed utratą kontroli. Osoby doświadczające kryzysu mogą mieć wrażenie, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami są nieskuteczne.

Interwencja kryzysowa to pomoc udzielana w nagłych przypadkach osobom lub grupom osób, które doświadczyły nagłych wydarzeń o destrukcyjnym charakterze. Swoim zakresem obejmuje również osoby, które doświadczają długotrwałego kryzysu. Głównym celem interwencji jest zdiagnozowanie przyczyn sytuacji kryzysu oraz znalezienie najskuteczniejszego sposobu poradzenia sobie z nim. W trakcie spotkania opracowywany jest indywidualny plan wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Czas trwania
Długość spotkań i ich ilość zależy od potrzeb i rodzaju przeżywanych trudności

Kontakt z psychologiem
Martyna Chrebela- 696 211 911

Terapia rodzinna to spotkanie z całą rodziną, gdzie pod uwagę brane są wszystkie trudności oraz problemy rodzinne dotyczące wzajemnych relacji, zachowań i postaw w odniesieniu do poszczególnych członków rodziny. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na kształtowanie się tego problemu. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi osobami stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

Czas trwania
Długość spotkań, ilość i częstotliwość ustalana jest indywidualnie z terapeutą.

Kontakt z terapeutami
Agnieszka Juchniewicz - 500146164
Justyna Wojtaszewska - 603074101
Agnieszka Tomiczek - 600550597

Terapia par prowadzi z założenia do zmniejszenia barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku jako całości. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę o sobie, związku, wzajemnych potrzebach i emocjach niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości. Terapia pozwala zrozumieć, co jest czynnikiem wywołującym konflikty i kryzysy w związku, by następnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla tego problemu. Celem tej terapii jest zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku, odnalezienie ich genezy i odkrycie mechanizmów działania.

Czas trwania
Długość spotkań, ilość i częstotliwość ustalana jest indywidualnie z terapeutą.

Kontakt z terapeutą
Agnieszka Juchniewicz - 500146164
Justyna Wojtaszewska - 603074101
Agnieszka Tomiczek - 600550597

Indywidualne wsparcie rodzinne:
- wsparcie rodziny w sytuacji okołorozwodowej
- pomoc psychologiczna dla rodzin w kryzysie

Konsultacje rodzicielskie:
- poradnictwo rodzicielskie
- wsparcie rodziców doświadczających trudności wychowawczych
- psychoedukacja wychowawcza

Grupowe działania prorodzinne:
- warsztaty rodzicielskie
- grupy rozwojowe dla rodziców
- warsztaty rozwojowe dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka

Zapraszamy do kontaktu rodziców poszukujących wsparcia w odpowiedzi na pytania takie jak:

- jak towarzyszyć i wspierać dziecko w regulacji emocji?
- jak wspierać dziecko, gdy doświadcza trudności rówieśniczych, szkolnych edukacyjnych, przedszkolnych?
- jak wspierać dziecko przejawiające zachowania agresywne?
- w jaki sposób wspierać dziecko w sytuacji okołorozwodowej?
- jak pomóc dziecku w adaptacji do nowych wydarzeń życiowych, np. pójście do żłobka, przedszkola, szkoły, zmiana miejsca zamieszkania,
- jak rodzic może rozpoznać, które zachowania dziecka wynikają z jego naturalnego rozwoju psychospołecznego, a które wymagają konsultacji specjalistycznej?
- w jaki sposób budować relacje w rodzinie oparte o szacunek, bliskość i podmiotowość
- w jaki sposób współpracować w rodzinie bez stosowania systemu nagród i kar?
- jak odmawiać dziecku z szacunkiem?
- jak rozmawiać w rodzinie by być wysłuchanym?

Kontakt z psychologiem: Agnieszka Juchniewicz – 500 146 164
Aleksandra Mospan – Ustyniak: 692 946 654

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej