KONSULTACJA

Jest spotkaniem, w którym chcemy odsłonić problem jaki mamy w rodzinie, w małżeństwie, z dzieckiem. Szukamy porady po jaką formę pomocy powinniśmy sięgnąć. Konsultacja to maksymalnie jedno, dwa spotkania. Po niej często rozpoczyna się czas terapii, który, przy pełnym zaangażowaniu osób, trwa średnio od pół roku do dwóch lat.

TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna to spotkanie z całą rodziną, gdzie pod uwagę brane są wszystkie trudności oraz problemy rodzinne dotyczące wzajemnych relacji, zachowań i postaw w odniesieniu do poszczególnych członków rodziny. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują.
Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na kształtowanie się tego problemu. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi osobami stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

TERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR

Celem tej terapii jest zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku, odnalezienie ich genezy i odkrycie mechanizmów działania.

Terapia par prowadzi z założenia do zmniejszenia barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku, jako całości. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę o sobie, związku, wzajemnych potrzebach i emocjach niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości. Terapia pozwala zrozumieć, co jest czynnikiem wywołującym konflikty i kryzysy w związku, by następnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla tego problemu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej