KONSULTACJA

Jest spotkaniem, w którym chcemy odsłonić problem jaki mamy w rodzinie, w małżeństwie, z dzieckiem. Szukamy porady po jaką formę pomocy powinniśmy sięgnąć. Konsultacja to maksymalnie jedno, dwa spotkania. Po niej często rozpoczyna się czas terapii, który, przy pełnym zaangażowaniu osób, trwa średnio od pół roku do dwóch lat.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Służy korygowaniu zaburzeń szkolnych, do których należy dysleksja pod postacią właściwą, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia. Podczas procesu terapeutycznego usprawniane są także deficyty uwagi, zaburzenia koncentracji i pamięci.

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Terapia dzieci i młodzieży adresowana jest do dzieci z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, wychowawczymi i rodzinnymi.

Terapię dzieci można zdefiniować jako zaplanowane, kontrolowane oddziaływanie na dziecko przez terapeutę, w celu usunięcia zaburzeń w przystosowaniu lub zachowaniu dziecka. Celem tak rozumianej terapii jest zmiana nieprawidłowych reakcji, usunięcie mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowych zachowań, po to, aby ułatwić dziecku funkcjonowanie w rodzinie i środowisku rówieśniczym.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej