POMOC TERAPEUTYCZNA- KONSULTACJA

Konsultacja jest spotkaniem, w którym chcemy odsłonić problem jaki mamy w rodzinie, w małżeństwie, z dzieckiem. Szukamy porady po jaką formę pomocy powinniśmy sięgnąć. Konsultacja to maksymalnie jedno, dwa spotkania. Po niej często rozpoczyna się czas terapii, który przy pełnym zaangażowaniu osób trwa średnio od pół roku do dwóch lat.

Kontakt z terapeutą

Justyna Wojtaszewska- 603 074 101

TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna to spotkanie z całą rodziną, gdzie pod uwagę brane są wszystkie trudności oraz problemy rodzinne dotyczące wzajemnych relacji, zachowań i postaw w odniesieniu do poszczególnych członków rodziny. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na kształtowanie się tego problemu. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi osobami stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

Czas trwania

Czas trwania, ilość i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z terapeutą

Kontakt z terapeutą
Justyna Wojtaszewska- 603 074 101

TERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR

Terapia par prowadzi z założenia do zmniejszenia barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku jako całości. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę o sobie, związku, wzajemnych potrzebach i emocjach niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości. Terapia pozwala zrozumieć, co jest czynnikiem wywołującym konflikty i kryzysy w związku, by następnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla tego problemu.

Celem tej terapii jest zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku, odnalezienie ich genezy i odkrycie mechanizmów działania.

Czas trwania

Czas trwania, ilość i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z terapeutą

Kontakt z terapeutą
Justyna Wojtaszewska- 603 074 101

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Terapia dzieci i młodzieży adresowana jest do dzieci z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, wychowawczymi i rodzinnymi.

Terapię dzieci można zdefiniować jako zaplanowane, kontrolowane oddziaływanie na dziecko przez terapeutę, w celu usunięcia zaburzeń w przystosowaniu lub zachowaniu dziecka. Celem tak rozumianej terapii jest zmiana nieprawidłowych reakcji, usunięcie mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowych zachowań, po to, aby ułatwić dziecku funkcjonowanie w rodzinie i środowisku rówieśniczym.

Forma spotkania
Terapia grupowa lub warsztaty, druga połowa 2019 roku.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Służy korygowaniu zaburzeń szkolnych, do których należy dysleksja pod postacią właściwą, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia. Podczas procesu terapeutycznego usprawniane są także deficyty uwagi, zaburzenia koncentracji i pamięci.

 

Czas trwania

Czas trwania, ilość i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z terapeutą

Kontakt z terapeutą
Justyna Wojtaszewska- 603 074 101

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej