Pomoc psychologiczna

Nasza oferta

Jeżeli:

 • chcesz lepiej poznać siebie,
 • odczuwasz dyskomfort psychiczny, wynikający z życiowych zmian,
 • zmagasz się z podjęciem trudnej decyzji,
 • doświadczasz kryzysów w życiu osobistym i/lub zawodowym,
 • doświadczyłeś/-aś straty, choroby lub innych przełomowych, silnie stresujących sytuacji życiowych

wsparcie psychologiczne może okazać się wystarczającą pomocą w radzeniu sobie z odczuwanym napięciem.

Naszym celem jest wspólne wypracowanie stanu, w którym osoba, w oparciu o posiadane zasoby świadomie i efektywnie redukuje poziom stresu.
Wsparcie daje możliwość przeanalizowania obecnej sytuacji, a także poznania własnych schematów działania oraz dotarcia do źródeł odczuwanego dyskomfortu. Opiera się na cyklicznych spotkaniach, podczas których osoba uczy się poszukiwania najlepszych możliwych rozwiązań.

Dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne wsparcie może być sposobem na złagodzenie napięcia w oczekiwaniu na właściwą pomoc leczniczą.

Czas trwania

Jedna sesja trwa 60 min.

Ilość i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z psychologiem

Kontakt z psychologiem
Martyna Seroczyńska- 696 211 911

KONSULTACJA 

Konsultacja psychologiczna jest skierowana do wszystkich osób, które aktualnie doświadczają różnych życiowych trudności i szukają skutecznego sposobu na poradzenie sobie z nimi.

Konsultacja, w zależności od rodzaju trudności przeżywanych przez osobą zgłaszającą się do psychologa, może obejmować jedno lub więcej spotkań. Czasami możliwość spojrzenie na problem z innej nieznanej dotąd perspektywy okazuje się wystarczającym wsparciem. Bywa jednak, że konsultacja stanowi wstęp do dalszej pracy z psychologiem lub terapeutą.

Konsultacja to również czas, w którym osoba zainteresowana może dowiedzieć się w jaki sposób przebiega terapia, ile czasu może potrwać oraz jakie są jej cele.

Czas trwania

Zazwyczaj jedno lub kilka spotkań. Czas trwania ustalany jest indywidualnie z psychologiem

Kontakt z psychologiem
Martyna Seroczyńska- 696 211 911

DIAGNOSTYKA 

W trakcie konsultacji diagnostycznej:

 • wspólnie rozpoznajemy istotę problemu oraz docieramy do jego przyczyn
 • wskazujemy na możliwe konsekwencje
 • ustalamy co zrobić, aby uzyskać pożądany efekt (tworzymy plan interwencji oraz opracowujemy strategię pomocy)

Konsultacja diagnostyczna zazwyczaj obejmuje trzy spotkania po 60 minut.

 • Pierwsze spotkanie to rozmowa na temat trudności i problemów, których Państwo doświadczają jak również Państwa oczekiwań wobec psychologa. To czas docierania do przyczyn obecnego stanu rzeczy po to, by zapewnić Państwu najbardziej adekwatny i właściwy rodzaj wsparcia.
 • Drugie spotkanie  to wykonanie profesjonalnego narzędzia psychologicznego, umożliwiającego zgłębienie problemu omawianego na pierwszym spotkaniu.
 • W trakcie trzeciego spotkania przedstawiamy Państwu istotę problemu, to skąd może się brać i potencjalne konsekwencje jakie mogą z niego wyniknąć. Pokazujemy również działania jakie mogą Państwo podjąć, aby dokonać zmiany obecnej sytuacji i poprawić własny dobrostan psychiczny.

Ponadto w ramach konsultacji diagnostycznych oferujemy również:

 • diagnozę inteligencji dorosłych i dzieci,
 • diagnozę neuropsychologiczną polegającą na ocenie sprawności funkcjonowania psychicznego,
 • diagnozę osobowości
  Kontakt z psychologiem
  Martyna Seroczyńska- 696 211 911

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Kryzys jest momentem zwrotnym. Stanem, któremu towarzyszy bardzo silne napięcie emocjonalne, uczucie przerażenia, bezradności oraz obawa przed utratą kontroli.

Osoby doświadczające kryzysu mogą mieć wrażenie, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami są nieskuteczne.
Interwencja kryzysowa to pomoc udzielana w nagłych przypadkach osobom lub grupom osób, które doświadczyły nagłych wydarzeń o destrukcyjnym charakterze. Swoim zakresem obejmuje również osoby, które doświadczają długotrwałego kryzysu.

Głównym celem interwencji jest zdiagnozowanie przyczyn sytuacji kryzysu oraz znalezienie najskuteczniejszego sposobu poradzenia sobie z nim.  W trakcie spotkania opracowywany jest indywidualny plan wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Czas trwania

Długość spotkań i ich ilość zależy od potrzeb i rodzaju przeżywanych trudności

Kontakt z psychologiem
Martyna Seroczyńska- 696 211 911

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej